Camera de Comerţ şi Industrie a României
CCIR Business Center, Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030982, România



Biroul Informaţii de Afaceri
tel.: 0374 474 368
fax: 021 319 01 56
email: snia@ccir.ro